FB
FB

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Dulski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem: 41-200 sosnowiec ul. Długosza 21/39. NIP: PL6443197996, Regon: 24056042.

Z administratorem danych można skontaktować się:

- poprzez email: sklep@trofeasportowe.com

- poprzez telefon: 0048507266292

CELE, ZAKRES DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

 1. Dane osobowe Klientów są lub mogą być przetwarzane:
  1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu
  2. w celu Rejestracji i prowadzenia Konta w Serwisie
  3. w celu dostarczania Newslettera
  4. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez Klientów informacji i materiałów udostępnionych w ramach Sklepu
  5. w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Tryumf lub Partnera obowiązkami prawnymi (w szczególności wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 2. Podanie danych osobowych w Serwisie i Sklepie jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizowania jednego lub większej liczby usług 
 3. Zakres przetwarzanych przez Tryumf danych osobowych Klienta obejmuje:
  1. dane Klienta podane podczas Rejestracji: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP;
  2. dane Klienta, udostępnione Tryumf przez Facebook, w przypadku gdy Klient wybrał opcję Rejestracji przez Facebooka (patrz pkt 9.4.);
  3. dane Klienta pozyskane przez Tryumf w związku z korzystaniem z plików cookies i innych podobnych technologii (patrz pkt 10);
  4. dane Klienta dotyczące składanego przez niego Zamówienia w Sklepie, w tym dane Klienta zawarte w udostępnionych przez Klienta plikach i projektach;
  5. inne dane Klienta, dobrowolnie podane przez Klienta przy użyciu dostępnych w Serwisie elektronicznych formularzy
 4. Zakres przetwarzanych przez Partnera danych osobowych Klienta obejmuje, dane udostępnione przez Klienta, niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży z wybranym Partnerem tj.:
  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwę firmy i NIP;
  2. inne dane, podane przez Klienta w ramach składanego Zamówienia w Sklepie.
 5. W związku z faktem, iż usługi oferowane w ramach Serwisu i Sklepu dedykowane są dla osób pełnoletnich, administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci, korzystających z usług oferowanych w ramach Serwisu i Sklepu.
 6. Klientowi przysługują prawa, poprzez wysłanie emaila na adres: sklep@trofeasportowe.com:
  1. do usunięcia swoich danych osobowych;
  2. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. dostępu do treści swoich danych jak i sprostowania (poprawiania);
  4. do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym tajemnic handlowych lub praw własności intelektualnej) i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym;
  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych lub strony trzeciej.
 7. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi że dotyczące go przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy (przez okres jej wykonywania), w celach marketingu bezpośredniego, w celach realizacji innych uzasadnionych interesów administratora, ale nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty doręczenia ostatniego Zamówienia Klienta.

PODMIOTY TRZECIE

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności podmioty, z których usług korzysta administrator celem dostarczenia Towarów i usług Klientom, w szczególności:
  1. Firmy Kurierskie (Przewoźnicy)
  2. Operatorzy systemów płatności
  3. przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi Sklepu
  4. kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje administrator.
  5. Administrator nie przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. W przypadkach, gdy Klient umieszcza w Serwisie lub w ramach składania Zamówienia w Sklepie dane Osób trzecich, w ramach działalności innej niż czysto osobista lub domowa, Klient występuje w roli administratora tych danych w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych Osób trzecich (tzw. podpowierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem.
 4.  

COOKIES

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
 2. Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: trwałe i sesyjne.
 3. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
 4. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Regulamin, Polityka Prywatności oraz załączniki mają zastosowanie od dnia 1.09.2019 r.

Zobacz nasze realizacje
Copyright © Trofea sportowe 2019.
Projekt i wykonanie - freeline.pl.
SHAFT Michał Dulski
ul. Łużycka 2a, 40-215 Katowice
woj. śląskie,
tel.: 507266292
sklep@trofeasportowe.com
NIP 6443197996
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »